KEMİK DANSİTOMETRİ

Kemik dansitometresi kemik mineral kaybını belirlemek amacı ile yapılan radyolojik incelemedir. Genellikle inceleme …… omurları ve kalça kemiğine yönelik yapılır. Ancak bazen tüm vücut incelemesini gerektiren durumlar olabilir.

Kemik dansitometresi doktorlar tarafından osteoporoz amacı ile kullanılır. Osteporoz genellikle postmenopozal hanımları etkiler. Ancak az olmakla birlikte erkekler de etkilenebilmektedir. Osteoporoz kemikte kalsiyum kaybı ve yapısal değişiklikler nedeni ile zaman içerisinde incelmeye kırılgan olmaya yol açan hastalıktır. Kemik dansitometresi aynı zamanda başka bir hastalığa veya başka bir hastalık için kullanılan ilaçlara bağlı olarak da gelişebilir. Bunun tespit edilmesi için kullanılabilmektedir.