EMAR - MR (1,5 TESLA)

MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

MRG X ışını kullanmadığından, hastaların röntgen ve tomografide olduğu gibi radyasyona maruz kalma ihtimalleri yoktur, bu yönüyle MRG diğer radyolojik tetkiklerden ayrılmaktadır.

Manyetik Rezonans çalışma prensibi kısaca şöyledir; yüksek güçte bir mıknatısın yarattığı manyetik alan içerisinde, radyo dalgaları kullanılarak hastaların detaylı ileri tetkikleri yapılabilmektedir. Güçlü bir manyetik alan içinde, vücut dokusundaki atom çekirdekleri tarafından elektrik sinyalleri salınmaktadır. Bu sinyaller hastanın etrafındaki dairesel bir anten tarafından yakalanmaktadır. Sinyal yoğunlukları doku tipine göre değişmektedir. Bilgisayar, inceleme altındaki vücut alanlarına karşılık gelen noktalara sinyalleri yerleştirir ve bunları ekranda bir görüntü haline getirir, böylece MR görüntüleriniz elde edilir. Manyetik Rezonans Anjiografi (MRA) olarak adlandırılan özel sekanslar kullanılarak damarsal hastalıkların tanısı da mümkündür. MRA sırasında kateter kullanımına gerek kalmaksızın yalnız damardan ilaç verilerek anjiografi görüntüleri elde edilir.